Disclaimer

Privacy verklaring van het Excelsior-Instituut

Voorschriften met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens De persoonsgegevens in verband met de bezoeker worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze studenten. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens bij de uitvoering van onze activiteiten zeer belangrijk. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om u gericht te informeren over onze cursussen (of daarmee samenhangende producten), die voor u interessant kunnen zijn. Stelt u geen prijs meer op deze informatie, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan ons. Heeft dit betrekking op informatie per e-mail, dan kunt u zich per e-mail afmelden. Deze mogelijkheid kunt u onderaan de e-mail nieuwsbrief terugvinden.

Het gebruik van cookies

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie, die het voor ons (en onze partners) mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om individuele personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn of haar computer zo instellen, dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Links naar sites van derden

Onze site bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken, noch de inhoud van deze websites.

Gebruik voor statistische doeleinden voor informatie met betrekking tot het surfen

Als u op de website komt, zullen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens verzamelen:

  • het IP-adres dat u werd toegekend tijdens uw verbinding;
  • de datum en het uur waarop u de website hebt geraadpleegd;
  • de geraadpleegde pagina’s;
  • de soort gebruikte browser;
  • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is;
  • de zoekmotor en de gebruikte sleutelwoorden om de website terug te vinden.

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers op de verschillende rubrieken van de website te meten en om er verbeteringen aan te brengen.

401ee64b5ac9cbc242ea26b4ce3d3549LLLLLLLLLLLLLLLLL